pod­casts

H.I. #136: Dog Bingo Hel­lo Internet 

Grey and Brady dis­cuss: The Mt Doom Edi­tion, Dinosaurs Attack! ran­dom­ness, YouTube videos from beyond the grave, bet­ting on your weight, speedrun­ning, date for­mat­ting, the Space Force logo, and emo­ji. Spon­sors: HelloFresh: tasty recipes & fresh ingre­di­ents deliv­ered to your door — get ten free meals includ­ing ship­ping — go to hellofresh.com/hellointernet10 and use pro­mo code hellointernet10 Audi­ble: the largest selec­tion of audio­books and orig­i­nal audio per­for­mances any­where — start a 30-day tri­al and get 1 audio­book and 2 Audi­ble Orig­i­nals absolute­ly free by sign­ing up at audible.com/hellointernet or text “hel­loin­t­er­net” to 500–500 Dash­lane: pass­word man­ag­er app and secure dig­i­tal wal­let — try Dash­lane here for a free 30 day tri­al: www.dashlane.com/hellointernet (plus, here’s a pro­mo code -> Hel­loIn­t­er­net to get a 10% dis­count for Dash­lane Pre­mi­um) Lis­ten­ers like YOU on Patre­on Show Notes: Dis­cuss this episode on the red­dit Mt Doom Edi­tion Vinyl sup­ply threat­ened Pod­cast Post­cards A Tim and David Allen “I’ve been mur­dered” Aaron Swartz Weight loss wager firms Speedrun­ning Pit­fall 2 Speed Run Doom lev­el speedrun explained House of the Dead Con­fes­sions of a Tetris Addict Unit­ed States Space Force New Emo­ji season 
 1. H.I. #136: Dog Bingo
 2. H.I. #135: Place Your Bets
 3. H.I. #132: Arti­san Water

S3E26: Bertus en Ernest: heel veel zenuwen en heel veel zin Hard­loop­pod­cast De Pacer 

Twee heer­lijke Pac­er-gas­ten keren terug om het Marathon Rot­ter­dam-vuurt­je tot nog grotere hoogte op te poken: Robert Jan Rietveld, roep­naam Bertus, de bar­bi­er van Schorem die mede dankz­ij het hard­lopen zijn lev­en volledig omgooide. En Ernest van der Kwast, de schri­jver die zijn boek in coro­nati­jd al marathon­lopend aan de man bracht. Ze voe­len de span­ning en een enorme zin om na hun voor­berei­d­ing (Ernest had er slechts vijftig keer voor nodig om de ver­legen Bertus zover te kri­j­gen zich bij zijn loop­groep aan te sluiten) over een week los te mogen op de grote dag. Ons advies aan alle deel­ne­mers: leun achterover, hydra­teer, pak je rust en luis­ter naar een pod­cast vol sterke ver­halen. Over tijds­doe­len en twi­jfels, rode bieten in de blender, trainen ondanks griep, een midlife­cri­sis met kruiden­thee, het gevoel na een duur­loop, een Keni­aans train­ingspak, bebloede tepels, een zeldza­am ont­bi­jt­je met de vrouw, de gemil­lime­ter­de marathon­coup van Ernest. Na de aflev­erin­gen met Gui­do en Michel, en Theo en Petra, is dit de derde en laat­ste aflev­er­ing voor de Marathon Rot­ter­dam. Jul­lie horen ons weer de 25ste, een dag na de fin­ish. Sup­port the show: https://krant.nl See omnystudio.com/listener for pri­va­cy information. 
 1. S3E26: Bertus en Ernest: heel veel zenuwen en heel veel zin
 2. S3E25: Theo en Petra gaan voor de 35ste en 10de keer fin­ishen op de Coolsingel
 3. S3E24: Het wedstrijdplan

96: The Boba Fett Nod The Unmade Podcast 

Tim and Brady dis­cuss sneez­ing, a two-man supreme court, moments of respect, Princess Leia’s wed­ding, Tina Are­na, pop­u­lar kids in pri­ma­ry school, Wes, a vis­it from Owen, and objects asso­ci­at­ed with ex part­ners. Hov­er — reg­is­ter your domain now and get 10% off by going to hover.com/unmade — and try some ‘hov­er­craft’ — https://www.hover.com/Unmade Go to Sto­ry­blocks for stock video, pic­tures and audio at storyblocks.com/unmade — https://www.storyblocks.com/unmade Sup­port us on Patre­on — https://www.patreon.com/unmadeFM Join the dis­cus­sion of this episode on our sub­red­dit — https://redd.it/qbdbj8 Catch the pod­cast on YouTube where we often include accom­pa­ny­ing videos and pic­tures — https://youtu.be/P0QtLSaCwsA USEFUL LINKS Wikipedia on Sneezes — https://en.wikipedia.org/wiki/Sneeze The Kip­pah — https://en.wikipedia.org/wiki/Kippah The Star Wars Wed­ding — https://www.youtube.com/watch?v=yixG8pfncOs Sor­ren­to, Vic­to­ria — https://en.wikipedia.org/wiki/Sorrento,_Victoria Tina Are­na sings Sor­ren­to Moon — https://www.youtube.com/watch?v=1IBR6mHtgqk Tina Are­na on Young Tal­ent Time — https://www.youtube.com/watch?v=wekOZnbniRs Pic­tures of Spoon of the Week — https://www.unmade.fm/spoon-of-the-week Send your own spoon by fol­low­ing these instruc­tions — https://www.unmade.fm/send-us-a-spoon
 1. 96: The Boba Fett Nod
 2. 95: A Good Innings
 3. 94: That’s Not My Baby
John Green reviews some­thing he’s nev­er seen and nev­er will: an orbital sun­rise. This episode marks the end of our sum­mer minis­eries. You can buy a copy of The Anthro­pocene Reviewed book online or at your local book­store: https://anthropocenereviewedbook.com/ Thank you again for your tremen­dous support.Episode art by Nadim Silverman. 
 1. Orbital Sun­rise
 2. Gink­go Biloba
 3. Ice­landic Hot Dog Stand and Sign­ing Your Name 250,000 Times